Foreningen Young Ambassadors er organisert i et fagråd som består av menneskene gitt nedenfor. 

Sammen fattes alle viktige beslutninger knyttet til planleggingen og gjennomføringen av programmet. I tillegg har YA et rådgivende organ, seniorrådet, der samarbeidspartnerne er representert.


Mads Andreas Danielsen |Leder| madsandreas@youngambassadors.no | +47 479 04 759

Mads A. Danielsen (f.1992) er en av to ledere i Young Ambassadors. Han er seniorkonsulent på ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo og er nasjonal talsperson i Arbeiderpartiets studentlag. Mads er bl.a. tidligere sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom og har vært studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU i Brussel. Han var i 2010 deltaker på utvekslingsprogrammet Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (BFTF) i regi av U.S. Department of State. Med venner fra BFTF har han organisert internasjonale prosjekter i Armenia, Belgia, Luxembourg, Moldova, Slovakia, Ukraina og Ungarn. For dette arbeidet er Mads bl.a. tildelt EUs ungdomspris.

Kristin Nesse Thue |Leder| kristin@youngambassadors.no | +47 993 59 136

Kristin Nesse Thue (f. 1995) er en av to ledere i Young Ambassadors. Kristin har en bachelor i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag som giveransvarlig og markedsføringskonsulent i Greenpeace Nordic. Som tidligere redaktør i nettmagasinet Under Arbeid og nestleder i SNU (Seksualpolitisk nettverk for ungdom), har hun i flere år vært en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder tilknyttet likestillingsspørsmål. Kristin ble Norgesmester i filosofi da hun var deltager i YA i 2013/2014. Hun representerte Norge i det internasjonale OL i filosofi, og tekstene hennes er publisert i flere bøker. For tiden satser hun også på friluftsliv, og i 2018 fullførte hun 1400 km langs Te Araroa trail i New Zealand på egen hånd.


Marianne Svendsen Kofoed |Rådgiver| marianne@youngambassadors.no | +47 926 26 151

Marianne Svendsen Kofoed (f. 1992) var deltaker i Young Ambassadors i 2009-2010. Hun har en bachelor i internasjonale studier og en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag i Fretex Norge. Marianne har tidligere vært styremedlem i Arbeidslivsutvalget for statsvitenskap og konsulent hos Shell prisdesk. Våren 2015 var hun praktikant på de den norske ambassaden i Sarajevo, Bosnia og Herzegovina. Marianne var visepresident i AIESEC UiO 2013/2014 og ledet et team som tok imot internasjonale studenter. De arrangerte en sommerleir for barn og unge tilknyttet en ungdomsklubb og asylmottak i Asker og Bærum, støttet av UDI og LNU. Hun var også initiativtaker og delegasjonsleder i Young European Peers 2012, en konferanse for ungdom fra Armenia, Belgia, Bosnia og Herzegovina, Hellas, Luxemburg, Norge og Tyskland om EU, retorikk og toleranse i Berlin, støttet av EU-kommisjonen og den amerikanske ambassaden i Berlin. Hun jobber for tiden med mentorprogrammet Catalysts.

Juliet Young |Rådgiver| juliet@youngambassadors.no | +47 401 45 785

Juliet Young (f. 1993) var deltaker i Young Ambassadors for skoleåret 2011/2012. Hun er sisteårs medisinstudent ved Universitetet i Oslo. Juliet har et stort hjerte for sine medmennesker, et enormt engasjement, og stort pågangsmot. Ved siden av studiene og Young Ambassadors, har Juliet en rekke aktiviteter. Blant annet er hun styremedlem, teamkoordinator, og underviser, i Studentundervisningen på Medisin (SUM), som underviser andre medisinstudenter ved UiO. Hun var med på å starte SUM i 2014. Juliets engasjement har resultert i en rekke utmerkelser, blant annet ble hun i 2016 valgt som norsk representant for Brittingham Viking Organization, og ble tildelt et stipend der hun studerte ved University of Wisconsin-Madison sommeren 2016. I 2014 ble hun valgt som norsk representant til å delta på Fulbright’s Summer Institute for European Student Leaders on Social Entrepreneurship i USA, sponset av U.S. Department of State. Med Juliets glødende engasjement, ønske om å hjelpe sine medmennesker, samt hennes sterke lidenskap for å inspirere andre unge mennesker, ble Juliet kåret til vinneren av Top 10 Ung Leder 2013!

Vilde Longva Reiersen|Mentoransvarlig| vilde@youngambassadors.no | +47 984 48 476

Vilde Longva Reiersen var deltaker i Young Ambassadors 2014/2015. Vilde er fagrådsmedlem og en av de mentoransvarlige i Young Ambassadors.  Hun studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I 2017/2018 studerte hun i Frankrike.

Therese Langum Sandhaug |Mentoransvarlig| therese@youngambassadors.no |

Therese Langum Sandhaug (f. 1998) var deltaker i Young Ambassadors 2016-2017. For øyeblikket studerer hun rettsvitenskap på Universitetet i Oslo. Therese interesserer seg blant annet for politikk, menneskerettigheter, likestilling og internasjonale relasjoner.

Maria Qureshi |Kommunikasjonsansvarlig| maria@youngambassadors.no |

Maria Qureshi (f. 1996) var deltager i 2014-2015. For øyeblikket studerer hun statsvitenskap ved Universitet i Oslo, og er dette semesteret på utveksling ved UC Berkeley i USA. Maria er aktiv i politikken, bl.a. som partistyremedlem i Oslo Arbeiderparti.


Sagal Askar |Rådgiver| sagal@youngambassadors.no | +47 404 71 199

Sagal Askar (f. 1995) var deltaker i Young Ambassadors i 2012-2013. Sagal studerer rettsvitenskap og samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun jobber også frivillig som gruppeleder i Norsktrening, som er et tilbud for flyktninger og voksne innvandrere i regi av Oslo Røde Kors. Sagal er opptatt av økonomi, historie, politikk, og har tidligere vært aktiv i et ungdomsparti.

Kristen Vamsæter |Nettsideansvarlig| kristen@youngambassadors.no | +47 483 56 460

Kristen Vamsæter (f. 1998) var deltaker i Young Ambassadors 2014-2015. For øyeblikket er han elev ved Lillestrøm videregående skole, der han går siste året på den internasjonale linjen. Hans hovedinteresse er krysningen mellom filosofi- og økonomifaget. I tillegg er han aktiv i flere foreninger som studerer amerikansk politikk og samfunnsliv.

Ine Møllegaard |Fagrådsmedlem| ine@youngambassadors.no |

Ine Møllegaard (f. 1997) var deltaker i Young Ambassadors 2015/2016. Ved siden av å være fagrådsmedlem i Young Ambassadors studerer hun nå rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og sitter som president i europeisk ungdomsparlament Norge.

Erlend Hovden |Fagrådsmedlem| erlend@youngambassadors.no |

Erlend Hovden (f. 2000) var deltaker i 2017-2018. Han går siste året på Elvebakken videregående skole der han fordyper seg i filosofi og rettslære. Erlend jobber frivillig med markedsføringsstrategi for Big Enough Global (BEG), et foretak som tar for seg FNs bærekraftsmål.


Øyvind Kragh Kjos |Fagrådsmedlem| oyvind@youngambassadors.no |

Øyvind Kragh Kjos (f. 1992) var deltager i Young Ambassadors i 2009-2010. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen makroøkonomi og jobber i seksjon for nasjonalregnskap i Statistisk sentralbyrå. Øyvind er også aktiv som frivillig i Oslo Røde Kors som gruppeleder i leksehjelp og som norsktrener.


Linn-Aurora Wengen |Rådgiver| linn-aurora@youngambassadors.no |

Linn-Aurora Wengen (f. 1991) var deltager i Young Ambassadors i 2009-2010. Hun studerer master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har innehatt en rekke verv i politikk og frivillige organisasjoner, både på lokalt og nasjonalt nivå, bl.a. som styremedlem i Youth Atlantic Treaty Association (YATA) Norge og politisk nestleder i Europeisk Ungdom. Videre har hun jobbet som praktikant for Høyres stortingsgruppe og kommunikasjonsrådgiver hos JKL (nå MSL Group). Hun er også mangeårig skribent for det borgerlige tidsskriftet Minerva, der hun bidrar med saker som omhandler temaer som politikk, ideologi og kultur.

Seniorrådet

Representanter fra våre samarbeidspartnere – Den amerikanske ambassade, Google, BAHR, McKinsey & Company, First House og Den Norske Opera & Ballett.