Young Ambassadors er et utdanningsprogram for samfunnsengasjert og kunnskapssøkende ungdom. Gjennom et år med lærerike seminarer, personlig oppfølging og spennende utfordringer ønsker vi å inspirere og motivere ungdom til å realisere sitt fulle potensiale – til samfunnets beste.


Programmet tar for seg ulike deler av norsk samfunnsliv. I løpet av syv seminarer aktiviseres ungdom med dialog, debatt og gruppearbeid. De møter stortingspolitikere, næringslivsledere og eksperter innen ulike fagfelt. I tillegg til seminarene får deltagerene sin helt egen mentor og deltar på flere sosiale arrangementer.


Vi har 20 plasser hvert år. Utvelgelsen skjer på senhøsten. Deltagelse er  gratis. Det går fint å kombinere skole med programmet – de fleste arrangementene finner sted i Oslo på ettermiddagstid. Vi er partipolitisk nøytrale, men har et stort meningsmangfold blant våre deltagere. De deltar regelmessig i samfunnsdebatten. Vi arbeider for å løfte frem unge stemmer.