Hvem kan søke?

Vi har to krav til våre deltagere:

(1) Du må være videregående elev i skoleåret 2017-2018.

(2) Du må ha mulighet til å gjennomføre hele programmet. De fleste arrangementer og seminarer finner sted i Oslo på ettermiddagstid. Du må selv sørge for å avklare eventuelt fravær fra undervisningen med din skole. Vi vil sende ut informasjon til deltagernes skoler ca. en gang i halvåret. Erfaringsmessig er skolene positivt innstilt til Young Ambassadors.

Hva må søknaden inneholde?

(1) Et ferdig utfylt søknadsskjema; (2) Curriculum vitae (CV); (3) Siste karakterutskrift.

Hvordan behandles søknaden?

Alle  søkere vurderes først skriftlig av to personer i utvelgelseskomiteen. Deretter vurderes søkerne i plenum av den samlede utvelgelseskomiteen som beslutter hvem som skal kalles inn til intervju. Intervjuene avholdes i september.

Intervjuene foregår gruppevis. Etter intervjurunden gjøres den endelige utvelgelsen. Da får alle søkere beskjed om hvorvidt de er tildelt plass i programmet. Vi mottar hvert år over 100 søknader, og de aller fleste søkere er godt kvalifisert. Vi har dessverre kun anledning til å gi et fåtall av våre søkere tilbud om plass i programmet.

Vurdering av søkere foregår konfidensielt, og du kan være trygg på at søknaden får en grundig og omtenksom behandling.

Levering av søknad

Søknadsfristen er 23:59 søndag 17. september 2017.