HVEM KAN SØKE?

Vi har to krav til våre deltagere:

(1) Du må være videregående elev i skoleåret 2018-2019.

(2) Du må ha mulighet til å gjennomføre hele programmet. De fleste arrangementer og seminarer finner sted i Oslo på ettermiddagstid. Kick-off er på kvelden 19. november. Du må selv sørge for å avklare eventuelt fravær fra undervisningen med din skole. Vi vil sende ut informasjon til deltagernes skoler. Erfaringsmessig er skolene positivt innstilt til Young Ambassadors.

NB: Årets Young Ambassadors-program er spesialdesignet for å være kompatibelt med de nye, strengere fraværsreglene i skolen.

 

PROGRAM 2018-2019

 • Kick-off. Vert: BA-HR. Dato: 19. november. Hovedtaler: Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo
 • Seminar 1: Finans, økonomi og velferd. 22. november 2018 (Finansdepartementet)
 • Juleselskap: 18. desember (Den amerikanske ambassade)
 • Operaforestilling: Omvisning og operaforestilling, ‘Elskovsdrikken’, ettermiddagen 10. januar 2019 (Den Norske Opera & Ballett)
 • Seminar 2: Rettsstat, menneskerettigheter og forhandlingsteknikk. 16. januar 2019 (advokatfirmaet BA-HR)
 • Mentorsamling: Hvordan skrive og få publisert leserinnlegg. Januar 2019
 • Seminar 3: Internasjonal politikk & diplomati. 14. februar 2019 (EUs delegasjon til Norge)
 • Seminar 4: Klima og miljø. Mars 2019
 • Seminar 5: Norsk politikk. Mars 2019
 • Seminar 6: Teknologi. April 2019
 • Graduation: April/mai 2019

 

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

(1) Et ferdig utfylt søknadsskjema; (husk å trykke på ‘enable all features‘ for å kunne skrive i dokumentet etter at du har lastet ned PDF-dokumentet)

(2) Curriculum vitae (CV);

(3) Siste karakterutskrift.

Vennligst navngi dine dokumenter slik: fornavn_etternavn_søknad/CV/karakterer.docx/pdf

Søkere kan også velge å legge ved eventuelle anbefalingsbrev.

 

HVORDAN BEHANDLES SØKNADENE?

Hver søker vurderes først skriftlig av to personer i utvelgelseskomiteen. Deretter vurderes søkerne i plenum av den samlede utvelgelseskomiteen, som beslutter hvem som velges ut. Noen vil muligens bli bedt om å delta på et Skype- eller telefon-intervju. Første uken i november får alle søkere beskjed om hvorvidt de er tildelt plass i programmet.

Utvelgelseskomiteen består av styreleder og medlemmer av fagrådet, som alle er tidligere deltakere.

Vi mottar hvert år rundt 100 søknader, men har dessverre kun anledning til å gi et fåtall av våre søkere tilbud om plass i programmet: Vi velger 10 gutter og 10 jenter, der vi søker å velge en bredt sammensatt gruppe mht. geografi, fag og interesser.

Vurdering av søkere foregår konfidensielt, og du kan være trygg på at søknaden får en grundig og omtenksom behandling.

 

LEVERING AV SØKNAD

Send søknad til oss på epost application@youngambassadors.no

Søknadsfristen er 23:59 søndag 4. november 2018. 

TRYKK HER FOR Å LASTE NED SØKNADSSKJEMA