HVEM KAN SØKE? 

Vi har to krav til våre deltagere: 

(1) Du må være videregående elev i skoleåret 2020-2021. 

(2) Du må ha mulighet til å gjennomføre hele programmet. De fleste arrangementer og seminarer finner sted i Oslo på ettermiddagstid. Kick-off er på mandag 28. september.*

*Du må selv sørge for å avklare eventuelt fravær fra undervisningen med din skole. Vi kan sende ut informasjon til deltakernes skoler. Erfaringsmessig er skolene positivt innstilt til Young Ambassadors. 

TENTATIVT PROGRAM 2020-2021

Høstsemester:

 • Introduksjonsdag. Uke 41. Vert: TBA
 • Kick-off. Uke 42. Hovedtaler: TBA.  Vert: BA-HR
 • Seminar 1: Økonomi, velferd og finans. 29. oktober Uke 44. Vert: Finansdepartementet
 • Seminar 2: Norsk politikk. Uke 46. Vert: TBA
 • Mentorsamling: Hvordan skrive og få publisert leserinnlegg. Uke 46. Vert: Aftenposten
 • Seminar 3: Rettsstat, menneskerettigheter og forhandlingsteknikk. Uke 48. Vert: BA-HR
 • Juleselskap: Uke 51. Vert: TBA

Vårsemester:

 • Seminar 4: Klima og miljø. Uke 3. Vert: WWF Norge
 • Seminar 5: Internasjonal politikk, EU & diplomati. Uke 6. Vert: EUs delegasjon til Norge
 • Seminar 6: Sikkerhetspolitikk. Uke 7. Vert: TBA
 • Mentorsamling: Fremtidsrapporten. Uke 10. Vert: TBA
 • Seminar 7: Tema: TBA. Uke 11. Vert: TBA
 • Seminar 8: Teknologi. Uke 14. Vert: TBA
 • Mentorsamling: Overlevering av fremtidsrapporten. Uke 16. Vert: Den Norske Opera & Ballett
 • Graduation: April/mai 2020. Vert: Den Amerikanske Ambassade

Operaforestilling: Omvisning og operaforestilling. Uke: TBA. Vert: Den Norske Opera & Ballett

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE? 

(1) Et ferdig utfylt søknadsskjema; (husk å trykke på ‘enable all features‘ for å kunne skrive i dokumentet etter at du har lastet ned PDF-dokumentet) 

(2) Curriculum vitae (CV); 

(3) Siste karakterutskrift. 

Vennligst navngi dine dokumenter slik: fornavn_etternavn_søknad/CV/karakterer.docx/pdf 

Søkere kan også velge å legge ved eventuelle anbefalingsbrev. 

Trykk gjerne på «skal» eller «interessert» på dette eventet!

https://www.facebook.com/events/389678978414796/

HVORDAN BEHANDLES SØKNADENE?

Hver søker vurderes først skriftlig av to personer i utvelgelseskomiteen. Deretter vurderes søkerne i plenum av den samlede utvelgelseskomiteen, som beslutter hvem som velges ut til et gruppeintervju. Dette fungerer som grunnlag for en endelig beslutning. Gruppeintervju foregår så henholdsvis den 24 og 25 september i Oslo. Første uken i oktober får alle søkere beskjed om hvorvidt de er tildelt plass i programmet.

Utvelgelseskomiteen består av styreleder og medlemmer av fagrådet, som alle er tidligere deltakere.

Vi mottar hvert år over 100 søknader, men har dessverre kun anledning til å gi et fåtall av våre søkere tilbud om plass i programmet: Vi velger 10 gutter og 10 jenter, der vi søker å velge en bredt sammensatt gruppe mht. geografi, fag og interesser.

Vurdering av søkere foregår konfidensielt, og du kan være trygg på at søknaden får en grundig og omtenksom behandling.

 

LEVERING AV SØKNAD

Send søknad til oss på epost application@youngambassadors.no

Søknadsfristen er 23:59 søndag 15. september 2019. 

TRYKK HER FOR Å LASTE NED SØKNADSSKJEMA